От блога →

Групови занимания за деца със специални потребности в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“

Децата със специални потребности са неделима част от света на своите връстници. Те се нуждаят от  толерантност и подкрепа, за да се намали социалната им изолация и да се адаптират в общността. Освен индивидуални занимания с децата в ДМСГД  „Вяра, Надежда и Любов” ежедневно се провеждат и групови занимания. Груповите занимания нямат заместваща, а само […]

Сензорната зала за терапия в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ – Бургас помага на деца със специални потребности

Като част от терапията при деца със специални потребности се използва и сензорната стимулация , с цел осъзнаване и опознаване на заобикалящата действителност, развиване на инициатива, автономност и адаптивни възможности. Специфично организираната сензорна среда стимулира развиването на двигателната активност, сетивните системи, когнитивните процеси, взаимодействието и комуникацията. Тя е неагресивна, защитена и е предназначена за деца […]

Групова и индивидуална музикотерапия в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов”

Въздействието чрез музика е доказано ефективно и има лечебна сила. За някои деца музиката е средство за съсредоточаване. Тя влияе не само върху чувствата, но и върху целия организъм. Музиката тонизира централната нервна система, нормализира ритъма на дишане, пулс, кръвно налягане, температура, сваля мускулното напрежение. Музикалната терапия влияе положително на мозъчните функции. Чрез този метод […]

Предречева логопедична рехабилитация за деца в ранна възраст

Предречевата логопедична рехабилитация се прилага при деца с ДЦП, неврологични и генетични заболявания, както и при физиологично здрави, при които се срещат смущения в процеса на хранене от самото им раждане. Такъв тип терапия може да се предприеме още в най-ранна детска възраст, когато се преминава от етапа на хранене с течна храна към хранене […]

Център за ранна медико-социална интервенция и превенция на детска церебрална парализа и други увреждания към ДМСГД – Бургас

„Ранната интервенция е изключително важна, защото дава възможност най-рано да открием, че детето има някакъв дефицит в развитието, а ранното идентифициране на проблема и своевременната намеса предотвратява неговото задълбочаване” „Схващането, че обучението на детето започва още с раждането, а не когато постъпва в училище, е в основата на услугите, свързани с ранна интервенция”. Услугата „Ранна […]