СОО №001/14.05.2018 с предмет: „Ремонт на помещения и детска площадка в Дом за медико-социални грижи за деца гр. Бургас“. Дата на създаване: 14.05.2018 г.

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 9076000

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14.05.2018 г. (7382 kb)

Документация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 14.05.2018 г. (7382 kb)

Вашият коментар