ЗОП-2016-001-31.03.2016 Открита процедура за доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“ град Бургас

Публикувано в регистъра на АОП с номер:00936-2016-0001

Решение за откриване на процедурата - 20.5.2018 г. (2092.01 kb)

Обявление за обществена поръчка - 20.5.2018 г. (12221.88 kb)

Документация за участие - начална страница - 20.5.2018 г. (328.17 kb)

Документация за участие - пълно съдържание - 20.5.2018 г. (1638.00 kb)

Решение за прекратяване на открита процедура за доставка на хранителни продукти - 20.5.2018 г. (2979.74 kb)

За детайлна информация и достъп до откритата процедура по ЗОП, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по номер на поръчката:00936-2016-0001

Вашият коментар