ПП-2015-001/11.11.2015 Публична покана с предмет „Доставка на пелени за еднократна употреба за нуждите на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ гр.Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП: 9047513

Документация - заглавна страница - 20.5.2018 г. (253.46 kb)

Документация за участие - 20.5.2018 г. (299.00 kb)

Публична покана - 20.5.2018 г. (1762.17 kb)

Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците - 20.5.2018 г. (1352.40 kb)

Договор за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана от 11.11.2015 г. - 20.5.2018 г. (4012.69 kb)

Техническа спецификация - 20.5.2018 г. (457.61 kb)

Образец №6 - 20.5.2018 г. (689.90 kb)

Образец №7 - 20.5.2018 г. (528.32 kb)

Образец №7.1 - 20.5.2018 г. (581.08 kb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2016 г. - 20.5.2018 г. (257.82 kb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016 г. - 20.5.2018 г. (234.51 kb)

Информация за извършени плащания през месец март 2016 г. - 20.5.2018 г. (243.36 kb)

Информация за извършени плащания през месец април 2016 г. - 20.5.2018 г. (242.73 kb)

Информация за извършени плащания през месец май 2016 г. - 20.5.2018 г. (239.81 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2016 г. - 20.5.2018 г. (237.17 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2016 г. - 20.5.2018 г. (1113.93 kb)

Информация за извършени плащания през месец Август 2016 г. - 20.5.2018 г. (1332.44 kb)

Информация за извършени плащания през месец Септември 2016 г. - 20.5.2018 г. (1367.97 kb)

Информация за извършени плащания през месец Октомври 2016 г. - 20.5.2018 г. (234.98 kb)

Информация за извършени плащания през месец Ноември 2016 г. - 20.5.2018 г. (231.57 kb)

Информация за извършени плащания през месец Декември 2016 г. - 20.5.2018 г. (72.05 kb)

Информация за приключване на договор - 20.5.2018 г. (231.30 kb)

За детайлна информация и достъп до публичната покана, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9047513

Вашият коментар