ПП-2015-002/18.11.2015 Публична покана с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП: 9047780

Документация - заглавна страница - 20.5.2018 г. (248.98 kb)

Документация за участие - 20.5.2018 г. (784.50 kb)

Публична покана - 20.5.2018 г. (1909.47 kb)

Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците - 20.5.2018 г. (1079.09 kb)

Договор за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана от 18.11.2015 г. - 20.5.2018 г. (4341.83 kb)

Техническа спецификация - 20.5.2018 г. (4043.38 kb)

Образец №7 - 20.5.2018 г. (537.21 kb)

Образец №8 - 20.5.2018 г. (554.13 kb)

Образец №8.1 - 20.5.2018 г. (3149.59 kb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2016 г. - 20.5.2018 г. (339.26 kb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016 г. - 20.5.2018 г. (340.70 kb)

Информация за извършени плащания през месец март 2016 г. - 20.5.2018 г. (354.67 kb)

Информация за извършени плащания през месец април 2016 г. - 20.5.2018 г. (305.77 kb)

Информация за извършени плащания през месец май 2016 г. - 20.5.2018 г. (307.42 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2016 г. - 20.5.2018 г. (299.77 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2016 г. - 20.5.2018 г. (1359.32 kb)

Информация за извършени плащания през месец Август 2016 г. - 20.5.2018 г. (1594.14 kb)

Информация за извършени плащания през месец Септември 2016 г. - 20.5.2018 г. (1519.75 kb)

Информация за извършени плащания през месец Октомври 2016 г. - 20.5.2018 г. (347.31 kb)

Информация за извършени плащания през месец Ноември 2016 г. - 20.5.2018 г. (318.63 kb)

Информация за извършени плащания през месец Декември 2016 г. - 20.5.2018 г. (101.49 kb)

Информация за приключване на договор - 20.5.2018 г. (227.61 kb)

За детайлна информация и достъп до публичната покана, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9047780

Вашият коментар