ПП-2015-003/30.11.2015 Публична покана с предмет „Осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект сграда на ДМСГД град Бургас, прилежащата оградена територия и автопарка“

Уникален номер в регистъра на АОП: 9048248

Документация - заглавна страница - 20.5.2018 г. (258.54 kb)

Документация за участие - 20.5.2018 г. (291.50 kb)

Публична покана - 20.5.2018 г. (1640.60 kb)

Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците - 20.5.2018 г. (1487.90 kb)

Договор за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана от 30.11.2015 г. - 20.5.2018 г. (3096.18 kb)

Техническа спецификация - 20.5.2018 г. (497.62 kb)

Образец №7 - 20.5.2018 г. (781.57 kb)

Образец №8 - 20.5.2018 г. (646.73 kb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016 г. - 20.5.2018 г. (255.88 kb)

Информация за извършени плащания през месец март 2016 г. - 20.5.2018 г. (272.00 kb)

Информация за извършени плащания през месец април 2016 г. - 20.5.2018 г. (253.18 kb)

Информация за извършени плащания през месец май 2016 г. - 20.5.2018 г. (254.92 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2016 г. - 20.5.2018 г. (260.97 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2016 г. - 20.5.2018 г. (1176.73 kb)

Информация за извършени плащания през месец Август 2016 г. - 20.5.2018 г. (1367.71 kb)

Информация за извършени плащания през месец Септември 2016 г. - 20.5.2018 г. (1418.66 kb)

Информация за извършени плащания през месец Октомври 2016 г. - 20.5.2018 г. (252.74 kb)

Информация за извършени плащания през месец Ноември 2016 г. - 20.5.2018 г. (249.62 kb)

Информация за извършени плащания през месец Декември 2016 г. - 20.5.2018 г. (88.39 kb)

Информация за приключване на договор - 20.5.2018 г. (254.83 kb)

За детайлна информация и достъп до публичната покана, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9048248

Вашият коментар