За дома

Домът предоставя на децата и техните родители:

 • диагностика, лечение и рехабилитация;
 • пълноценни грижи при отглеждането и възпитанието;
 • медицинско наблюдение през цялото денонощие;
 • профилактика и превенции на здравето;
 • закаляване;
 • консултиране на родители на деца с проблеми в развитието;
 • изготвяне на програма за работа в домашни условия.

Помещенията на децата са съобразени с тяхната възраст, здравословно състояние и необходимости. Програмите и екипите непрекъснато се подобряват и актуализират съобразно потребностите на децата.

ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ работи с екип от утвърдени и квалифицирани специалисти, който включва:

Ръководство

 • Д-р Пепа Ралчев - ДиректорД-р Пепа РалчеваДиректор
 • Жени Гочева - Гл. счетоводителЖени ГочеваГл. Счетоводител
 • Тодорка Кавръкова - Гл. м. сестраТодорка КавръковаГл. м. сестра

Лекари

 • Д-р Венета Филипова - Началник ОРНД-р Венета ФилиповаНачалник ОРН
 • Д-р Камелия Каракашева - Началник ЖБ 2Д-р Камелия КаракашеваНачалник ЖБ 2
 • Д-р Ася Ферадова - Началник Дневен центърД-р Ася ФерадоваНачалник Дневен център
 • Д-р Дора ВелеваНачалник ЖБ 1
 • Д-р Йорданка Караджова - Началник ПИОД-р Йорданка КараджоваНачалник ПИО
 • Д-р Марийка ЖелязковаНачалник ОВМ

Рехабилитатори и кинезитерапевти

 • Пейо Събев кинезитерапевт
 • Бояна Чавдарова кинезитерапевт
 • Вилиана Каридова рехабилитатор
 • Десислава Георгиева рехабилитатор
 • Златка Димова рехабилитатор
 • Стоян Янков рехабилитатор – ерготерапевт
 • Лиляна Димитрова рехабилитатор
 • Петя Желева рехабилитатор
 • Катя Камбурова рехабилитатор
 • Мария Коточева рехабилитатор
 • Петя Кръстева рехабилитатор

Психолози

 • Силвия Белчева
 • Латинка Гъркова
 • Борис Савов
 • Даниела Димитрова

Логопеди

 • Събина Колева
 • Ивета Кабалакова
 • Мария Николова
 • Костадинка Кънчева

Педагози

 • Станка Дялкова
 • Йовка Георгиева
 • Живка Тодорова
 • Стоянка Вардева
 • Мина Джугларска

Музико- и арттерапевти

 • Лора Стойчева музикотерапевт
 • Мина Джугларска арттерапевт

Социални работници

 • Росица Райчева
 • Гергана Димитрова
 • Жана Дотова

Връзки с обществеността

 • Златина Стоева

Друг персонал

 • Медицински сестри
 • Администрация
 • Детегледачки
 • Помощен персонал