За дома

Домът предоставя на децата и техните родители:

 • диагностика, лечение и рехабилитация;
 • пълноценни грижи при отглеждането и възпитанието;
 • медицинско наблюдение през цялото денонощие;
 • профилактика и превенции на здравето;
 • закаляване;
 • консултиране на родители на деца с проблеми в развитието;
 • изготвяне на програма за работа в домашни условия.

Помещенията на децата са съобразени с тяхната възраст, здравословно състояние и необходимости. Програмите и екипите непрекъснато се подобряват и актуализират съобразно потребностите на децата.

ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ работи с екип от утвърдени и квалифицирани специалисти, който включва:

Ръководство

 • Д-р Пепа Ралчев - ДиректорД-р Пепа РалчеваДиректор
 • Жени Гочева - Гл. счетоводителЖени ГочеваГл. Счетоводител
 • Тодорка Кавръкова - Гл. м. сестраТодорка КавръковаГл. м. сестра

Лекари

 • Д-р Дора Велева - Началник ЖБД-р Дора ВелеваНачалник ЖБ
 • Д-р Марийка Желязкова - Началник ОВМД-р Марийка ЖелязковаНачалник ОВМ
 • Д-р Йорданка Караджова - Лекар ОВМД-р Йорданка КараджоваЛекар ОВМ

Рехабилитатори и кинезитерапевти

 • Бояна Чавдарова кинезитерапевт
 • Петя Желева рехабилитатор
 • Даниел Гегов кинезитерапевт

Психолози

 • Божидар Бойнов

Логопеди

 • Мария Костадинова
 • Костадинка Кънчева

Социални работници

 • Жана Дотова

Връзки с обществеността

 • Златина Стоева

Друг персонал

 • Медицински сестри
 • Администрация
 • Детегледачки
 • Помощен персонал