Административни услуги, предоставяни от ДМСГД Бургас

Наименование Срок на предоставяне Такса за издаване
Издаване на медицинска документация / медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, медицински свидетелства и др./ До 7 дни 0,00 лв.
Изготвяне на етапна епикриза До 7 дни 0,00 лв.
Издаване на съобщение за смърт До 24 часа 0,00 лв.
Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се за здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи До 7 дни 0,00 лв.
Изготвяне на епикриза за изписване на пациент от дом за медико-социални грижи До 7 дни 0,00 лв.