Антикорупция

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

  • по e-mail на anticorruption@dmsgd-bs.com;
  • на хартиен носител чрез пощенска кутия, намираща се в  сградата на Дом за медико-социални грижи за деца;
  • на хартиен носител чрез подаване в деловодството на Дом за медико-социални грижи за деца на адрес град Бургас, ж.к. „Зорница”, улица „Урал” №1.

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • три имена;
  • Вашият адрес за кореспонденция;
  • телефон за контакт;
  • данни за институциите, които вече сте информирали;
  • адрес на електронната Ви поща.

Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат освен в случаите, когато сигналът е доказателствен материал. Изпращането на доказателства ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна.

Форма към Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Внасяне на сигнал или препоръка може да се осъществява и чрез попълване на  онлайн форма за подаване на сигнали към Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България.

Резултати от извършени проверки