История

Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов” град Бургас е открит на 10.01.1953 година като ”Дом майка и дете”. Той е структуриран в системата на Министерството на здравеопазването и функционира на територията на Бургаска област. Сградата, в която лечебното заведение се помещава в момента, е построена през 1971 година.

Днес Домът е с капацитет 200 места за деца, за които се грижат 190 висококвалифицирани професионалиста в медицината и социалната дейност.

ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов” е лечебно заведение, осигуряващо качествена грижа за деца в неравностойно положение според индивидуалните им потребности. То предоставя продължително медицинско наблюдение, диагностика, лечение, профилактика, рехабилитация и специфични грижи за децата от различни възрастови групи с хронични заболявания и медико-социални проблеми, както и алтернативни услуги в общността и грижа от семеен тип.