Мисия и цели на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“

Нашата мисия е да създадем условия, близки до семейната среда, за промоция, превенция и рехабилитация на физическото и психично здраве на децата с повишен медико-социален риск, така че светът да приеме нашите деца като желани пълноценни и хармонични хора.

С работата си ние целим да гарантиране правото на достъп до качествена грижа според индивидуалните потребности на всяко дете.

Успоредно с това се стремим да постигнем и основните цели, залегнали в основата на съществуването на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Бургас.

  • предоставяне на медицински и медико-социални услуги, осигуряващи различни форми на грижа, базирани на потребностите;
  • поддържане на семеен модел на грижа за деца в риск;
  • интегриране на децата в обществото.

От началото на 2010 г., анализирайки проблемите при отглеждането на децата в неравностойно положение, настанени в нашата институция, и отчитайки промените, които настъпиха през последните години в обществото и законодателството в сферата на грижа за деца в риск, ние променихме както материалната база и пространствената организация, така и модела на грижа за децата.

  1. Създадохме „Дневен център”, който дава възможност на децата със специални нужди да ползват както дневна и седмична грижа, така и почасови услуги.
  2. Непрекъснато проследяваме потребностите, усъвършенстваме дейностите и създаваме най-добрите условия за хармонично физическо и нервно-психическо развитие на деца с медико-социален риск и подпомагаме тяхната пълноценна социализация.
  3. Отворихме заведението към обществото.
  4. Осъществяваме комплексно лечение, рехабилитация и социализация както на децата от дома, така и на външно-приходящите.
  5. Развиваме амбулаторната дейност по диагностика, лечение и рехабилитация на деца с нарушения в моториката от централен и периферен характер и с изоставане в умственото си развитие, отглеждани в домашни условия.
  6. Консултираме ежемесечно децата с водещи специалисти от МУ гр. София и гр. Варна