Необходими документи за постъпване

За постъпване в Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“ – гр. Бургас са нужни следните документи:

 • Направление от личен лекар /талон № 5/или Направление от Отдел закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас;
 • Заявление/ Молба до Директора на ДМСГД – гр. Бургас;
 • Договор за ползване на социална услуга /изготвя се на място/
 • Копие на Удостоверение за раждане;
 • Медицинска документация – копия на изследвания, проведени консултации със специалисти, епикризи, решение на ТЕЛК;
 • Изследвания за чревно носителство;
 • Изследвания за паразити /при деца над 6 месечна възраст/;
 • Извлечение от имунизационния статус на детето/ при ползване на дневна или седмична грижа/;
 • Анкетен лист/попълва се на място/;
 • Декларация за даване на съгласие за обработка на лични данни /попълва се на място/;
 • Декларация за даване на съгласие за ползване на снимков материал /попълва се на място/;
 • Декларация за даване на съгласие за присъствие и участие на стажанти /попълва се на място/.

За контакти:
Социален работник
Тел.: (+359) 056 879 072