Децата с неприемливо поведение – техники за справяне

Поведението, каквото и да е то, се проявява в определен социален контекст и продължава като такова, защото се стимулира или поощрява по някакъв начин. Едно поведение се счита за неприемливо, когато не отговаря на възрастта или нивото на развитие, на конкретната ситуация, има негативен или нараняващ характер. Необходимо е неприемливото поведение да бъде анализирано преди да се започне работа по коригирането му. Трябва да се даде отговор на най-важните въпроси: Защо детето реагира по този начин? Каква е причината?
Съществуват различни методи за анализ и оценка на поведението, които специалистите прилагат. Основният метод, който се използва при всеки един от тях е наблюдението. Важно е да бъде оценена функцията на поведението, за да се предложи адекватна реакция от страна на възрастните. Чрез поведението си детето може да има за цел да задоволи навик, да привлече внимание, скука, желание да контролира или намалена сензитивност.

При терапията на деца с неприемливо поведение от основна важност е всички от обкръжението на детето /родители, близки, специалисти, учители /да работят заедно и по един и същ начин. Задължително е въвеждането на правила, но по позитивен начин.  Устно поставени или визуално онагледени, правилата следва да имат акцент не върху това какво детето не трябва да прави, а какво точно и кога трябва да го прави. В процеса на промяна по-ефективно е използването на награди и похвали, които да мотивират детето, отколкото наказания. Независимо каква награда ще използвате /храна, прегръдка, „Браво“, играчка и т.н./ тя трябва да носи удовлетворение и социална похвала. Отначало се дават постоянно, а след това от време на време с цел моделиране на поведението.

Възрастните биха могли да изискват определен тип поведение от детето, само ако преди това са го научили и работили за това поведение. Промяната на поведението изисква много време и много търпение от страна на всички.

Източник: Методическо ръководство за предоставяне на услугата Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията |Фондация Карин Дом, 2014  

 

Leave a Reply