Минералната вода в Специализиран Център за деца Ветрен – подходяща за лечение и профилактика на редица заболявания

Минералната вода, която се използва в Специализиран Център за рехабилитация и психологическа подкрепа на деца с церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания и техните семейства – Ветрен е подходяща за лечение и профилактика на редица заболявания и има благотворно действие за укрепване на общото състояние на организма. Подходяща е за лечение на заболявания на опорно-двигателния апарат, нервната система, състояния след фрактура на костите, последици от травми и наранявания и много други.

Тук ще обърнем внимание на ползите от заниманията в басейна при децата със синдром на Даун, Детска церебрална парализа и деца с аутизъм.

Занимания в басейн на деца със синдром на Даун:

Децата със синдром на Даун имат няколко особености, които са:

 • намален мускулен тонус и голяма подвижност на ставите;
 • забавена реакция на нервната система;
 • нарушение в равновесието и цялостното изоставане в психо-моторното развитие.

За това са необходими занимания във водна среда, чрез които да се коригират тези нарушения.

В тази връзка постоянните занимания в басейн с минерална вода спомагат за:

 • подобряване на работата на сърдечно-съдовата система;
 • укрепват мускули и връзки;
 • премахват хипотонуса и коригират хипер- мобилността на ставите;
 • предотвратяват появата на сколиоза и плоскостъпие;
 • стабилизират дейността на нервната система;
 • подпомагат равновесието.

Занимания в басейн на деца с ДЦП:

При децата с ДЦП се наблюдава мускулен спазъм, а движението на ставите е ограничено от контрактури.

В тази връзка постоянните занимания в басейн спомагат за:

 • намаляване на мускулния спазъм;
 • стимулират развитието на опорно-двигателния апарат;
 • подобряват дихателните функции;
 • подобряват кръвообращението в организма;
 • възстановяват нервните връзки, чрез масажния ефект на водата;
 • подпомагат цялостното развитие на организма;
 • минимизират риска от наранявания и травми;
 • подпомагат по-лесната социализация и адаптация в обществения живот, чрез групови занимания във водна среда.

Занимания в басейн на деца с аутизъм:

При децата с аутизъм не се наблюдават физически нарушения, но при тях се наблюдават редица психически задръжки.

В тази връзка постоянните занимания в басейн спомагат за:

 • подобряване на физическото развитие на организма;
 • повишаване на самочувствието и намаляване броя на отрицателните реакции към непознати ситуации;
 • стимулиране на тактилното възприятие и събуждане на нови усещания като баланс, безтегловност и др.;
 • повишаване на комуникативните умения при провеждане на групови занимания.