Общуването с децата

Общуването е сложен процес. То е изключително важен фактор за цялостното развитие на личността. Общуването е опит да разберем чувствата и мислите на хората около нас, за да можем да реагираме по подходящ начин. Особено важно за комуникативното развитие на малкото дете е то да бъде въведено от възрастния. В ранното детство детето трябва да се подпомага да научи основите на общуването: визуален контакт, изражение на лицето, редуване. Още от най-ранна детска възраст децата използват жестовете, за да общуват. Играта е основния начин, чрез който децата общуват. Това е естествения начин, по който те учат. Чрез играчките децата опознават света, придобиват умения за общуване и социализация. Включването на родителите в играта е идеална възможност да опознаят света на своето дете и да разберат по-добре чувствата и действията му. Децата копнеят за взаимност и близост с родителите си, защото за детето родителите са най-близките приятели. Чрез добрите взаимоотношения , родителите вдъхват сигурност, която е изключително необходима за пълноценното развитие на децата. Освен игрите е важно родителите да споделят и онези отговорности, които децата могат да носят – например подреждането на играчките, стаята. Това им показва, че може да се разчита на тях. Родителите са примера и модела за подражание на децата. Важно е общуването да носи удовлетворение на вас и детето. Споделяйте емоциите си, научете детето да споделя своите. Общувайте по всяко време, навсякъде – важно е!

 

Източници:

  1. Методическо ръководство за предоставяне на услугата РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА| Фондация Карин Дом, 2014
  2. http://www.psiholozi.com