Предречева логопедична рехабилитация за деца в ранна възраст

Предречевата логопедична рехабилитация се прилага при деца с ДЦП, неврологични и генетични заболявания, както и при физиологично здрави, при които се срещат смущения в процеса на хранене от самото им раждане.

Такъв тип терапия може да се предприеме още в най-ранна детска възраст, когато се преминава от етапа на хранене с течна храна към хранене с твърда храна и се развиват комуникативните умения на детето. В периода до 2 годишна възраст малкото дете е най-податливо на въздействие, тъй като до тази възраст мозъчните структури все още завършват своето развитие. Логопедът  проследява начина на хранене и комуникативните умения на детето, защото тези две области на развитие са изключително показателни . Евентуалните нарушения в уменията за хранене и комуникация спрямо установените критерии биха могли  да бъдат знак  за по-нататъшно изоставане в езиково-говорното развитие.

Предречевата рехабилитация се прилага в случаите, когато са установени нарушения в сукането, гълтането, дъвкането, при деца с трайно усвоени вредни навици , които пряко влияят на процеса  на хранене, при деца с вербална диспраксия, дизартрия, при деца с неврологични заболявания, при деца с метаболитни или генетични заболявания с неврологична симптоматика.

Терапията е строго индивидуална, поради което не може да се определи времетраенето и. Продължителността зависи от степента на ефективност на въздействието и постигане на желаните резултати.

Предречевата логопедична терапия включва:

  • Мануален масаж на лицеви точки и зони;
  • Сензо-моторна стимулация на оралната мускулатура;
  • Вибраторна стимулация;
  • Стимулации с ортодонтски душ;
  • Хранителна терапия;
  • Комуникативна терапия.

Мануален масаж на лицеви точки и зони:

Този масаж повлиява върху мускулния тонус на мимическата и дъвкателната мускулатура, лицевата експресия, сензорната интеграция, контрола на саливация, оро-моторните механизми, дисфагията и координацията на хранене.

Сензо-моторна стимулация на оралната мускулатура:

Тази стимулация е комплекс от техники, които влияят върху мускулния тонус на устни и език. Подпомага ефективността на сукателните и дъвкателните движения. Въздейства върху сензорната интеграция по време на хранене, артикулацията и повлиява върху контрола на саливация.

Вибраторна стимулация:

Чрез вибрации с различна честота се въздейства върху мускулния тонус и сензорната инеграция на оралната и фациалната мускулатура. Подобрява се трофиката, лицевата експресия, артикулацията на съгласни звукове. Вибраторните стимулации се прилагат външно на лицеви точки и зони и интраорално.

Стимулации с ортодонтски душ:

Влияе върху контрола на саливация, подобрява координацията между преглъщане и дишане, трофиката и сензорната интеграция на оралната мускулатура.

Хранителна терапия:

Формира хранителни умения при деца от 0 до 3 години. Тази терапия стимулира етапите на гълтане, дъвкане ,отхапване и подобряване приемането на различни видове храни.

Комуникативна терапия:

Комуникативната терапия е терапевтична програма за изграждане на импресивните и експресивни речеви възможности, вербални и невербални умения и езикови компетенции, съобразно възрастта на детето, наличните увреждания и съпътстващите нарушения.
За проследяване развитието на детето се прилага скрининг тест – DENVER II.

  • Atanasova каза:

    Браво колеги! Много се радвам на всичко което сте постигнали.Желая ви успех.

Leave a Reply