Работа с ДЕЖ табло – част от комплексната рехабилитация на ръцете

Рехабилитацията на горните крайници включва комплекс от процедури, които имат за цел да развият и усъвършенстват движението на ръцете. Тренират се и се стимулират движенията във всички стави на ръката. Целта на комплекса от процедури за раздвижване на ръцете е усвояване на нови и  подобряване на усвоените умения, за да се подпомогне справянето на детето с дейностите от неговото ежедневие.

ДЕЖ таблото представлява уред за трениране на дейности от ежедневния живот/ДЕЖ/. Наблягайки на игровите елементи се тренират комплексните движения и координацията на ръката. Разнообразните елементи по таблото стимулират и развиват различните видове захвати, фината моторика, издръжливостта и силата на мускулите на ръцете.

Leave a Reply