Сензорната зала за терапия в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ – Бургас помага на деца със специални потребности

Като част от терапията при деца със специални потребности се използва и сензорната стимулация , с цел осъзнаване и опознаване на заобикалящата действителност, развиване на инициатива, автономност и адаптивни възможности.

Специфично организираната сензорна среда стимулира развиването на двигателната активност, сетивните системи, когнитивните процеси, взаимодействието и комуникацията. Тя е неагресивна, защитена и е предназначена за деца с:

 • Детска церебрална парализа;
 • Синдром на Даун;
 • Умствена изостаналост;
 • Аутизъм;
 • Хиперактивност;
 •  Тревожност и стрес.

Според нуждите на децата мултисензорната среда може да бъде ориентирана към стимулиране и провокиране или към релаксиране и успокояване. Стимулите и начините, чрез които се поднася информацията на децата са по-различни. Именно това ги интригува и прави научаването по-успешно.

В Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“- Бургас специалната сензорна зала е оборудвана с множество мултисензорни уреди, предназначени за различни стимулации:

 •     Кът за успокояване и релаксация „Звездно небе“
 • Воден кът с два броя кули (с непрекъснато променящи се цветове и движещи се мехури) с платформи и огледала
 • Ултравиолетов панел за обучение
 • Легло с воден матрак
 • Плазма лампи с режим, реагиращи на докосване или глас
 • Светлинен водопад, предоставящ визуални впечатления и тактилни усещания
 • Прожектор за релаксация  с маслени филтри и различни цветови десени
 • Огледална сфера с прожектор, спомагаща за самоорганизиране на детето и за повишаване концентрацията на вниманието му
 • Светлинни фигури с променящи се цветове предназначени за концентрация на вниманието и с успокояващ ефект
 • Вдлъбнато акрилно огледало, което създава интересни холографски изображения
 • Комплект материали за стимулиране на тактилни усещания, зрителни възприятия, фина моторика и познавателни умения
 • Музикални фонове за подчертаване и допълване целта на сесията и нуждите на детето

Сесиите са индивидуални, ръководят се от психолог и са съобразени с потребностите на детето. Честотата на посещения е 1-2 пъти седмично с продължителност около 20 – 30 минути.

Leave a Reply