Сензорно интегративна терапия в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ град Бургас

Сензорната интеграция, според Джейн Айрис е „Способността да се подреждат сетивни впечатления, така че да могат да се използват по смислен начин”. Сензо-интегративната теория и практика се основава на научните познания и изследвания в дисциплините неврология, неврофизиология, невроанатомия и по-специално в областите им анатомия на нервната и сетивните системи, неврофизиология и функционалното им значение. Сензорните системи доставят сетивни впечатления от околната среда и тялото към мозъка, който преработва тези регистрации, за да отвърне с един адаптиран отговор. За да се поддържа нормалното функциониране на човека тези системи работят координирано, като някои от тях са по-силно свързани помежду си, отколкото останалите. При някои състояния и заболявания обаче се проявяват проблеми при способността за получаване, провеждане, преработка на сензорните стимули или съответно при изпращане на обратния отговор. Причините могат да са анатомични, физиологични, функционални. Сензо-интегративната терапия използва хипотезата за невропластичността, според която централната нервна система може да се оформя и доразвива чрез увеличаване на връзките между невроните, което води до създаване на нови нервни пътища. По такъв начин нови участъци от нервната система изземат функциите на увредените, за да са стигне до адаптиран отговор. Друг важен елемент, който е обект на сензо-интегративната терапия е праксисът и съответно диспраксията. Праксисът е способността детето да има идея, да планира и да извърше определено действие. Този процес също може да бъде нарушен в някоя от трите си части.
Теорията звучи сложно, но е основа за практиката, която се провежда под формата на игра в специално оборудвано пространство. След като е извършил оценка на детето терапевтът провежда сесии, в които се ръководи от следните принципи:

  1. Детето води;
  2. Специалистът следва;
  3. Специалистът „разчита/разгадава“ нуждите на детето;
  4. Детето си избира дейност и остава смислено в нея;
  5. Поддържа се комуникация;
  6. Детето се чувства успешно.

По време на работа в този метод не се използват похвали. Целта е детето само да получи усещането за успех без да зависи от мнението на другите. Това задейства лимбичната система, която отговаря за чувствата и основите на паметта, така се увеличава шансът детето да иска да повтори действието, а след време да го приложи и в ситуации извън залата. Така се формира самоувереността и компетентността на детето. Комуникацията също се извършва на нивото на уменията за общуване на детето – език на тялото, мимики, жестове, вокализиране, думи, фрази, изречения, които детето първо е показало и произнесло, а терапевтът ги използва след това.

Един от психолозите на Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов” – Бургас премина специалното обучение за прилагане на сензо – интегративна терапия в индивидуалната и груповата си работа с деца, с различни увреждания .

Обучител бе г-жа Кристиане Кул-Садашарам – ръководител на отдела по Ерготерапия/Окюпейшънъл терапия в Детски център Мюнхен, основател и ръководител на Общността за Сензорна Интеграция GSID®, Старши обучителен терапевт, следдипломно квалифицирана в Университета на Южна Калифорния USC САЩ. Специалисти с различна квалификация бяха обучени в: Основи на невробиологията; Филогенеза/Онтогенеза; Невроанатомия; Физиология; Вестибуло-проприоцептивна система; Соматосензорна система; Разстройство в сензорната модулация; Разстройство в сензорната дискриминация; Праксис/Диспраксия; Моторна дисфункция, основана на сензориката; Специфично диагностиране; Оценка, включваща цели и задачи; Скала за определяне на цели; Превербална комуникация, Сензорна регистрация при разстройства от аутистичния спектър.

За да се осъществява интервенцията по методите на сензо-интегративната терапия са необходими съответни материали и оборудване. Към момента ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов” – Бургас разполага с:
По отношение на соматосензориката: басейн с топки, тактилен материал, вибриращи устройства, матраци, огледало;

По отношение на вестибуларната система: висящи уреди, наклонени плоскости, предстои поставянето на хамак, платформа и люлка тип „Конче”;

По отношение на слуховата система: Барабан, различни ударни инструменти;

По отношение на праксиса: Катерушки, лечебни уреди, уреди за каране, конструктори, конструктивни игри от следващ последователност вид.

На разположение на децата също са: различни играчки, свързани с използването на различни сетива; материали с различни повърхности; тапицирани елементи, които дават възможност на децата да „пробват”.

Сензо-интегративната терапия е насочена към деца с разстройства от аутистичния спектър, ДЦП, сензо-интегративни дисфункции, дисфункции в сензорната дискриминация, деца с емоционални проблеми, с хиперактивност и дефицит на вниманието, някои деца със синдром на Даун.

Използвана информация: лекциите и учебните материали, представени на семинара от г-жа Кристиане Кул-Садашарам, в превод от г-жа Росица Кунева – Монтесори-терапевт

Leave a Reply