В Залата за релационна психомоторика – удоволствие от свободата на играта, движенията и изследването на пространството

Психомоториката е метод, който поддържа връзката между тяло и дух, въображаемо и реално, пространство и време.

Залата за психомоторика предлага на детето да изживее своите емоции и впечатления, да ги надмогне или овладее. Това е едно ново пространство, различно от това, в което децата живеят и играят всеки ден. Използват се специфични материали и правила, които придават на залата уникалност. Детето изследва света според възможностите си. Именно тези индивидуални, потенциални възможности се стимулират, изгражда се доверие към детето. Важно е да се наблегне на това какво знае детето, какво може, а не на това какво не му достига.

Психомоториката е ориентирана най-вече към работа за стимулиране и отпускане.

Играта е основна дейност на детето, чрез нея то изразява себе си свободно, което я прави едно от важните средства за стимулиране на развитието.

Литература:
Банова, В. Ръководство по релационна психомоторика. С. 2001

 

Leave a Reply