Център за деца с церебрална парализа ще работи в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“

Център за комплексни услуги за деца с детска церебрална парализа ще започне да функционира от 1 юли в Бургас под покрива на Дома за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“. Институцията е избрана след обстойно проучване. В новосъздадения център, рехабилитация ще могат да ползват над 100 деца годишно от града и региона.

Инициативата е на М-Тел и Фондация Помощ за благотворителността в България, с подкрепата на Държавната агенция за закрила на детето и Община Бургас, и беше представена на специална пресконференция в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“, Бургас.

На събитието присъстваха зам.кметът на град Бургас д-р Лорис Мануелян, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани, директорът на ДМСГД Бургас д-р Пепа Ралчева, Елица Баракова, председател на Фондация Помощ за благотворителността в България.

Центърът ще се създаде със средствата от Фонд „Нека поварваме“, основан от Мобилтел и Фондация Помощ за благотворителността в България. Стартовата сума на проекта 50 хил. лв. и ще бъде внесена от мобилния оператор. Открива се и номер, чрез който всеки ще може да помогне за набирането на средства – 1788. Цената на един SMS е 60 стотинки, с ДДС.

Според данни от проучването в град Бургас и района има нужда от предоставяне на услуги за децата с ДЦП, особено такива, насочени към ранна интервенция на уврежданията. Създаването на центъра в Дома за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“, ще позволи на децата и семействата не само от територията на общината, а и от цялата Бургаска област, да ползват специализирани услуги, които се базират на цялостно планиране на работата с децата в здравен, социален и образователен аспект.

Leave a Reply