Дом „Вяра, Надежда и Любов“ отпечата брошура с предлаганите медицински и социални услуги

[кликнете на снимката, за да отворите брошурата]

Домът за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“, Бургас отпечата първата си информационна брошура, описваща пълния набор от предлагани медицински и социални услуги за деца със специални нужди.

Дейности като логопедична терапия, рехабилитация,  аналитична кинезитерапия, позиционно лечение, масаж и физикална терапия, са само част от професионалната грижа, която лечебното заведение предлага. От тях ежедневно се възползват малчуганите в институцията, както тези в центровете за грижа между 0 – 7-годишна възраст.

Брошурата е насочена към семейства от Бургас и региона, които отглеждат деца, нуждаещи се от специализирана грижа и помощ. В ДМСГД – Бургас, тя може да им бъде предоставена безплатно от специалисти в области като медицина, педагогика, психология, кинезитерапия.

Голяма част от информацията, заложена в брошурата, включва новооткритите, през изминалата година, седмичен и дневен център за грижа на деца, както и единствената по рода си сензорна зала.

Към този момент, брошурата се разпространява на няколко места: територията на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ – Бургас;  Д“СП”-ОЗД – Бургас; комисиите по ТЕЛК в града; кабинети на лични лекари и педиатри.

Leave a Reply