ДМСГД Бургас стартира безплатна медицинска и социална услуга за деца родени в риск

От 25.07.2011 г. на територията на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“, Бургас стартира дейността на нова безплатна медицинска и социална услуга за деца родени в риск, деца родени в депресивно състояние и такива с ниско тегло, които се нуждаят от ранна рехабилитация и превенция, като децата настанени в отделение за рискови новородени (ОРН) към ДМСГД ще се ползват с предимство и за последващи курсове рехабилитация.

Предлаганите безплатни услуги са следните:

  • Преглед от специалист неонатолог доц. Ралица Георгиева;
  • Преглед от специалист детски невролог доц. Литвиненко;
  • Диагностика на соматично, психично, неврологично развитие на децата;
  • Изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска  рехабилитация;
  • Обучение на родители за провеждане на рехабилитация в домашни условия;
  • Консултиране на родители на деца със специални нужди.

Осъществяваната медицинска рехабилитация включва – физикална и кинезитерапия, медикаментозно лечение, сеанси по релационна психомоторика и при необходимост на по-късен етап работа с логопед и психолог.

Обединени и мотивирани сме в желанието да предложим реално помощ на семействата, които се нуждаят от тези услуги на територията на гр. Бургас и областта.

Leave a Reply