ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов” с единствения дневен център за грижа на деца със специални нужди до 7-годшна възраст

ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов” стартира дневен център за грижа на деца със специални нужди. Инциативата е част от новата стратегия за управление и развитие на институцията, а услугите на дневния център ще се предлагат напълно безплатно за деца до 7-годишна възраст със специални нужни,отглеждани в домашни условия.

Това е единственият център на територията на Бургас, който предлага подобна услуга за най-малките деца с увреждания, нуждаещи се от ежедневна рехабилитация и физиотерапия. Разходите по грижата за малчуганите ще бъдат изпълнявани по бюджет на институцията.

В дневния център ще се предлага квалифицираната медицинска помощ на логопед, психолог, психотерапевт и рехабилитатор, а част от дейностите, които ще съставят цялостната услуга на центъра са:

  • диагностика на психично, нервологично, интелектуално и речево развитие на децата;
  • изготвяне на индивидуални програми за комплексна медицинска и психопедагогическа рехабилитация;
  • изготвяне на програма за работа в домашни условия;
  • логопедични занимания;
  • провеждане на индивидуална и групова психотерапия;
  • рехабилитационни процедури;
  • консултиране на родители на деца със специални нужди.

Легловата база до този момент се свежда до 10 легла. Идеята на директорката на дома д-р Пепа Ралчева е до края на месец май, да се конструрира и център за седмична грижа. Приоритетно е монтирането на нова тангенторна вана в рехабилитационния център, както и изграждането на сензорна зала /специално оборудвано помещение, в което чрез светлинни прожектори въздейства релаксиращо на деца с увреждания/.

Центърът функционира от 01.03.2010 г., като в момента дневни грижи се полагат за 3 деца с различни проблеми – дете с ДЦП /детска церебрална парализа/, дете със синдром на Даун и дете със заболяване на централната нервна система.

Leave a Reply