Основният ремонт на отделението за рискови новородени в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов” приключи

Отделението за рискови новородени деца в Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов” – Бургас, отвори вратите си след основен ремонт. Той включи смяна на дограма, полагане на нов фаянс и цялостно пребоядисване на стените.

Монтирана е  и нова кислородна инсталация, включваща кислородни постове с дозиметри /за дозиране на точното количество кислород, нужно за децата в кувьози/. Към новите придобивки на отделението можем да добавим и модерен ехограф, с много добри диагностични възможности, които ще бъдат предложени за най-малките пациенти на лечебното заведение. Част от средствата по ремонта са от дарителската сметка на Дома.

В момента, отделението  разполага с 13 кувьоза, 3 от които  са нови (1 дарение, а 2 закупени със средства по инвестиционен проект). Спешна е нуждата от още поне 3 нови, но за съжаление, към този момент, тя остава неудовлетворена. Мебелировката на помещенията се оказва друг сериозен проблем. Много от мебелите, предлагани на пазара, не разполагат с покритие, което да е устойчиво на съвременните препарати за дезинфекция на подобно помещение. Мебелите, отговарящи на тези изисквания са много скъпи и поради тази причина част от отделението е оборудвано със стари такива.

Това е отделение с дългогодишна традиция в доотглеждането на новородени и недоносени деца. Началник на звеното е д-р Венета Филипова, която е с над 30-годишна практика. Самата тя сподели, че ремонт с такъв мащаб се прави за първи път. Последният е бил преди 7 години, когато се е наложила смяна на водопроводната система.

Припомняме ви, че в това отделение на Дом „Вяра, Надежда и Любов”, се приемат новородени с тегло от 1000 грама, които се отглеждат в кувьози до достигане на нужните показатели за отглеждане в нормална среда.

Leave a Reply