Избор на изпълнител чрез публична покана за „Извършване на СМР на отворен навес и вътрешно преустройство на четвърти етаж в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Бургас“.

УВЕДОМЛЕНИЕ И ЗАПОВЕД:

Leave a Reply