Обществена поръчка за доставка на електрическа енергия – 2014 г. – Договаряне без обявление

Документация по открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление на електрическа енергия /ниско напрежение/ за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца – град Бургас.

 УВЕДОМЛЕНИЕ, РЕШЕНИЕ, ЗАПОВЕД: 

Информация за извършени плащания за месец октомври 2014 год. - 11.12.2014 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец ноември 2014г. - 19.12.2014 (1 mb)

Информация за извършени плащания за месец декември 2014г. - 30.01.2015 (1 mb)

Корекция поради техническа грешка в информацията за извършени плащания за месец декември 2014 г. - 12.02.2015 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2015 г. - 12.02.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2015 г. - 09.03.2015 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец март 2015г. - 01.04.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец април 2015 г. - 07.05.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец май 2015 г. - 03.06.2015 (234 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2015 г. - 07.07.2015 (259 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2015 г. - 19.08.2015 (225 kb)

Информация за извършени плащания през месец август 2015 г. - 07.09.2015 (258 kb)

Информация за извършени плащания през месец септември 2015 г. - 05.10.2015 (203 kb)

Информация за извършени плащания през месец октомври 2015 г. - 06.11.2015 (367 kb)

Информация за извършени плащания през месец ноември 2015 г. - 07.12.2015 (236 kb)

Информация за извършени плащания през месец декември 2015 г. - 06.01.2016 (238 kb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2016 г. - 09.02.2016 (234 kb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016 г. - 08.03.2016 (229 kb)

Информация за извършени плащания през месец март 2016 г. - 05.04.2016 (245 kb)

Информация за извършени плащания през месец април 2016 г. - 09.05.2016 (247 kb)

Информация за извършени плащания през месец май 2016 г. - 03.06.2016 (238 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2016 г. - 06.07.2016 (230 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2016 г. - 10.08.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Август 2016 г. - 12.09.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Септември 2016 г. - 10.10.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Октомври 2016 г. - 11.11.2016 (240 kb)

Информация за извършени плащания през месец Ноември 2016 г. - 13.12.2016 (234 kb)

Информация за извършени плащания през месец Декември 2016 г. - 18.01.2017 (81 kb)

Информация за извършени плащания през месец Януари 2017 г. - 13.02.2017 (243 kb)

Информация за извършени плащания през месец Февруари 2017 г. - 15.03.2017 (286 kb)

Информация за приключване на договор за доставка на електрическа енергия за нуждите на ДМСГД гр. Бургас. - 15.03.2017 (1 mb)

Leave a Reply