Обществена поръчка чрез публична покана за „Извършване на СМР на отворен навес и вътрешно преустройство на четвърти етаж в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Бургас“

Тук можете да разгледате необходимата документация по обявената публична покана за СМР на отворен навес и вътрешно преустройство на четвърти етаж в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Бургас.

Информация за извършени плащания през месец ноември 2014г. - 19.12.2014 (1 mb)

Информация за приключен договор - 19.12.2014 (1 mb)

Информация за освободена гаранция за изпълнение на договор - 19.12.2014 (1 mb)

НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ НЕОБХОДИМАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Leave a Reply