Обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД град Бургас за 2013 – 2014 година

Тук може да разгледате необходимата документация по обявената публична покана за доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца град Бургас за периода 2013 – 2014 година.

Извършени плащания през месец октомври 2014 год - 11.12.2014 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец ноември 2014г. - 19.12.2014 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец декември 2014 г. - 30.01.2014 (1 mb)

Корекция поради техническа грешка в информацията за извършени плащания за месец 11.2014 г. и месец 12.2014 г. - 10.02.2015 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2015 г. - 12.02.2015 (2 mb)

Информация за приключен договор - 17.02.2015 (1 mb)

НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ НЕОБХОДИМАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Leave a Reply