Корекция, поради техническа грешка Договор № 46 е сключен на 21.12.2013 год., а не на 21.12.2014 год.

Корекция, поради техническа грешка Договор № 46 е сключен на 21.12.2013 год., а не на 21.12.2014 год.

Leave a Reply