Корекция поради техническа грешка в информацията за извършени плащания за месец 11.2014 г. и месец 12.2014 г.

Корекция поради техническа грешка в информацията за извършени плащания за месец 11.2014 г. и месец 12.2014 г.

Leave a Reply