Корекция, поради техническа грешка Договор № 45 е сключен на 19.12.2013 год., а не на 19.12.2014 год.

Корекция, поради техническа грешка Договор № 45 е сключен на 19.12.2013 год., а не на 19.12.2014 год.

Leave a Reply