Обществена поръчка за доставка на топлинна енергия – 2014 г. – Договаряне без обявление

Документация по открита процедура за възлагане на общесвена поръчка чрез договаряне без обявление за доставка на топлинна енергия за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца – град Бургас.

УВЕДОМЛЕНИЕ, РЕШЕНИЕ, ЗАПОВЕД: 

Информация за извършени плащания през месец ноември 2014 г. - 30.01.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец декември 2014 г. - 30.01.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2015 г. - 12.02.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2015 г. - 09.03.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец март 2015 г. - 01.04.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец април 2015 г. - 07.05.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец май 2015 г. - 03.06.2015 (233 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2015 г. - 07.07.2015 (233 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2015 г. - 19.08.2015 (229 kb)

Информация за извършени плащания през месец август 2015 г. - 07.09.2015 (224 kb)

Информация за извършени плащания през месец септември 2015 г. - 05.10.2015 (207 kb)

Информация за извършени плащания през месец октомври 2015 г. - 06.11.2015 (318 kb)

Информация за извършени плащания през месец ноември 2015 г. - 07.12.2015 (229 kb)

Информация за извършени плащания през месец декември 2015 г. - 06.01.2016 (236 kb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2016 г. - 09.02.2016 (233 kb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016 г. - 08.03.2016 (227 kb)

Информация за извършени плащания през месец март 2016 г. - 05.04.2016 (245 kb)

Информация за извършени плащания през месец април 2016 г. - 09.05.2016 (227 kb)

Информация за извършени плащания през месец май 2016 г. - 03.06.2016 (234 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2016 г. - 06.07.2016 (225 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2016 г. - 10.08.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Август 2016 г. - 12.09.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Септември 2016 г. - 10.10.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Октомври 2016 г. - 11.11.2016 (216 kb)

Информация за извършени плащания през месец Ноември 2016 г. - 13.12.2016 (215 kb)

Информация за извършени плащания през месец Декември 2016 г. - 18.01.2017 (76 kb)

Информация за извършени плащания през месец Януари 2017 г. - 13.02.2017 (227 kb)

Информация за извършени плащания през месец Февруари 2017 г. - 15.03.2017 (217 kb)

Информация за приключване на договор за доставка на топлинна енергия за нуждите на ДМСГД гр. Бургас.. - 15.03.2017 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Март 2017 г. - 13.04.2017 (219 kb)

Leave a Reply