Открита процедура за доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ДМСГД – Бургас

Тук можете да разгледате и изтеглите необходимата документация по откритата процедура за доставка на хранителни продукти по обособени позиции, посочени в обявлението.

РЕШЕНИЕ,  ОБЯВЛЕНИЕ:

Информация за извършени плащания за месец октомври 2014 год. - 11.12.2014 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец ноември 2014г. - 19.12.2014 (10 mb)

Информация за извършени плащания през месец декември 2014 г. - 30.01.2015 (9 mb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2015 г. - 12.02.2015 (10 mb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2015 г. - 09.03.2015 (10 mb)

Информация за извършени плащания през месец март 2015 г. - 01.04.2015 (9 mb)

Информация за извършени плащания през месец април 2015 г. - 07.05.2015 (9 mb)

Информация за извършени плащания през месец май 2015 г. - 03.06.2015 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2015 г. - 07.07.2015 (2 mb)

Информация за изпълнени договори - 10.08.2015 (53 mb)

Информация за освободени гаранции за изпълнение на договори - 10.08.2015 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2015 г. - 19.08.2015 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец август 2015 г. - 19.08.2015 (2 mb)

НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ НЕОБХОДИМАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Leave a Reply