Информация относно подготовка на документи за възлагане на обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Ремонт на помещения и детска площадка в Дом за медико-социални грижи за деца гр. Бургас“.

Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП 14.05.2018 г. (989 kb)

Документация 14.05.2018 г. (950 kb)

Вашият коментар