Избор на изпълнител чрез публична покана за „Извършване на СМР в административен блок и централно стълбище в ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ град Бургас“

ЗАПОВЕД И УВЕДОМЛЕНИЕ 

Leave a Reply