Обшествена поръчка за доставка на електрическа енергия – Договаряне без обявление

Документация по открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление на електрическа енергия /ниско напрежение/ за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца – град Бургас.

ДОКУМЕНТАЦИЯ – ЗАПОВЕД, РЕШЕНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Leave a Reply