Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти (Документация)

Тук можете да намерите документацията, необходима за кандидатстване по обществена поръчка за хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на „Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Бургас“.

Обособените позиции са:

1. Доставка на мляко и млечни продукти
2. Доставка на млека за кърмачета, преходни млека и специализирани формули
3. Доставка на хляб и хлебни изделия
4. Доставка на пресни и замразени плодове и зеленчуци
5. Доставка на месо, месни продукти и риба
6. Доставка на бакалски стоки
7. Доставка на детски пюрета и каши съгласно видове и предвидени приблизителни (прогнозни) количества в зададените приложения

[ НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ]

Leave a Reply