Обществена поръчка за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – Договаряне без обявление

Тук може да разгледате документацията по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца – гр. Бургас.

Документация – ЗАПОВЕД, РЕШЕНИЕ и УВЕДОМЛЕНИЕ

Leave a Reply