Обществена поръчка за доставка на топлинна енергия – Договаряне без обявление

Документация по открита процедура за възлагане на общесвена поръчка чрез договаряне без обявление за доставка на топлинна енергия за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца – град Бургас.

ДОКУМЕНТАЦИЯ – ЗАПОВЕД, РЕШЕНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Leave a Reply