Обществена поръчка за преустройство на помещение (гараж) с цел разширяване на рехабилитационен център

Можете да намерите документация по обявена публична покана за преустройство на помещение (гараж) с цел разширяване на рехабилитационен център за монтиране на високотехнологична апаратура за рехабилитация на деца с детска церебрална парализа до 12 годишна възраст в ДМСГД – гр. Бургас.

[ НАТИСНЕТЕ ТУК, ЗА ДА ИЗТЕГЛИТЕ НУЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ ]

Leave a Reply