СОО №001/18.03.2020 г. с предмет: „Ремонт на помещения и детска площадка в Дом за медико-социални грижи за деца гр. Бургас“. Дата на създаване: 18.03.2020 г.

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 9097329

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 18.03.2020 г.. (6 809 kb)

Документация за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП 18.03.2020 г. (693 kb)

Заповед за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 07.04.2020г. (395 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 07.04.2020г. (1 378 kb)

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти публикувано на портала на АОП с номер: 9097985

Съобщение за отваряне на оферти 14.05.2020г. (280 kb)

Протокол на основание чл.192 ал.4 от ЗОП 16.06.2020г. (5 708 kb)

Договор чрез събиране на оферти с обява No ДД021/09.10.2020г.12.10.2020г. (15 071 kb)

Приложения към договор чрез събиране на оферти с обяваа No ДД021/09.10.2020г.12.10.2020г. (28 522 kb)