ДПО 001/27.02.2017год. Доставка на топлинна енергия за нуждите на ДМСГД гр.Бургас. Дата на създаване: 27.02.2017год

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 00936-2017-0001

Решение за откриване на процедура - 20.5.2018 г. (1871.56 kb)

Обявление за възложена поръчка - 20.5.2018 г. (2818.01 kb)

Договор за възложена поръчка за доставка на топлинна енергия - 20.5.2018 г. (2570.72 kb)

 

За детайлна информация и достъп до откритата процедура по ЗОП, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по номер на поръчката: 00936-2017-0001

 

Вашият коментар