ПС 001/02.10.2018 год. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас по 11 обособени позиции

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 00936-2018-0001

Решение за откриване на процедурата02.10.2018 г. (4862 kb)

Обявление за обществена поръчка02.10.2018 г. (9320 kb)

Документация за обществена поръчка02.10.2018 г. (3324 kb)

Разяснение по документацията за обществената поръчка15.10.2018 г. (1150 kb)

Вашият коментар