ПС 001/02.10.2018 год. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас по 11 обособени позиции

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 00936-2018-0001

Решение за откриване на процедурата02.10.2018 г. (4862 kb)

Обявление за обществена поръчка02.10.2018 г. (9320 kb)

Документация за обществена поръчка02.10.2018 г. (3324 kb)

Разяснение по документацията за обществената поръчка15.10.2018 г. (1150 kb)

Протокол No.1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите от 31.10.2018г.31.10.2018 г. (3106 kb)

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП12.11.2018 г. (1081 kb)

Решение за определяне на изпълнители на обществена поръчка18.12.2018 г. (4088 kb)

Протокол No.118.12.2018 г. (6430 kb)

Протокол No.218.12.2018 г. (3420 kb)

Протокол No.318.12.2018 г. (10 021 kb)

Обявление за възложена поръчка19.02.2019 г. (22 883 kb)

Договор по обособена позиция №1 с приложения19.02.2019 г. (9 574 kb)

Договор по обособена позиция №2 с приложения19.02.2019 г. (9 510 kb)

Договор по обособена позиция №3 с приложения19.02.2019 г. (9 186 kb)

Договор по обособена позиция №4 с приложения19.02.2019 г. (9 228 kb)

Договор по обособена позиция №5 с приложения19.02.2019 г. (8 859 kb)

Договор по обособена позиция №6 с приложения19.02.2019 г. (8 892 kb)

Договор по обособена позиция №7 с приложения19.02.2019 г. (9 114 kb)

Договор по обособена позиция №8 с приложения19.02.2019 г. (11 580 kb)

Договор по обособена позиция №9 с приложения19.02.2019 г. (8 519 kb)

Договор по обособена позиция №10 с приложения19.02.2019 г. (9 288 kb)

Договор по обособена позиция №11 с приложения19.02.2019 г. (9 530 kb)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – предсрочно прекратен по обособена позиция No 725.04.2019 г. (3 440 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №119.02.2020 г. (3 142 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №219.02.2020 г. (3 432 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №319.02.2020 г. (3 386 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №419.02.2020 г. (3 432 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №519.02.2020 г. (3 389 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №619.02.2020 г. (3 328 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №819.02.2020 г. (3 444 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №919.02.2020 г. (3 404 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №1019.02.2020 г. (3 393 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №1119.02.2020 г. (3 444 kb)

Leave a Reply