ПС 001/09.10.2017 год. Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДМСГД гр. Бургас по 11 обособени позиции

Публикувано в регистъра на АОП с номер: 00936-2017-0002

Решение за откриване на процедурата09.10.2017 г. (632 kb)

Обявление за обществена поръчка09.10.2017 г. (2802 kb)

Документация за обществена поръчка09.10.2017 г. (1009 kb)

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите от 31.10.2017г.06.11.2017 г. (863 kb)

Съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП20.11.2017 г. (123 kb)

Решение за определяне на изпълнители на обществена поръчка18.12.2017 г. (1802 kb)

Протокол No.118.12.2017 г. (2827 kb)

Протокол No.218.12.2017 г. (2218 kb)

Протокол No.318.12.2017 г. (5098 kb)

Решение за изменение на влязло в сила решение29.01.2018 г. (5272 kb)

Обявление за възложена поръчка21.02.2018 г. (4659 kb)

Договор по обособена позиция №1 с приложения21.02.2018 г. (36 586 kb)

Договор по обособена позиция №2 с приложения21.02.2018 г. (36 493 kb)

Договор по обособена позиция №3 с приложения21.02.2018 г. (34 426 kb)

Договор по обособена позиция №4 с приложения21.02.2018 г. (34 473 kb)

Договор по обособена позиция №5 с приложения21.02.2018 г. (34 369 kb)

Договор по обособена позиция №6 с приложения21.02.2018 г. (34 429 kb)

Договор по обособена позиция №7 с приложения21.02.2018 г. (34 385 kb)

Договор по обособена позиция №8 с приложения21.02.2018 г. (37 493 kb)

Договор по обособена позиция №9 с приложения21.02.2018 г. (37 965 kb)

Договор по обособена позиция №10 с приложения21.02.2018 г. (34 033 kb)

Договор по обособена позиция №11 с приложения21.02.2018 г. (35 997 kb)

Допълнително споразумение към договор за доставка на хранителни продукти No ДД 007 / 25.01.2018г.19.04.2018 г. (3 648 kb)

Допълнително споразумение към договор за доставка на хранителни продукти No ДД 008 / 25.01.2018г.19.04.2018 г. (3 648 kb)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – предсрочно прекратен по обособена позиция No 804.07.2018 г. (2 206 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №119.02.2019 г. (3 206 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №219.02.2019 г. (3 216 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №319.02.2019 г. (3 228 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №419.02.2019 г. (3 199 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №519.02.2019 г. (3 229 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №619.02.2019 г. (3 222 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №719.02.2019 г. (3 212 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №919.02.2019 г. (3 222 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №1019.02.2019 г. (3 216 kb)

Обявление за приключване на договор по обособена позиция №1119.02.2019 г. (3 236 kb)

Leave a Reply