ЗОП-2016-001-31.03.2016 Открита процедура за доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца „Вяра, Надежда и Любов“ град Бургас

Публикувано в регистъра на АОП с номер:00936-2016-0001

Решение за откриване на процедурата - 31.03.2016 (2 MB)

Обявление за обществена поръчка - 31.03.2016 (12 MB)

Документация за участие - начална страница - 31.03.2016 (328 KB)

Документация за участие - пълно съдържание - 31.03.2016 (2 MB)

Решение за прекратяване на открита процедура за доставка на хранителни продукти - 25.05.2016 (3 MB)

За детайлна информация и достъп до откритата процедура по ЗОП, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по номер на поръчката:00936-2016-0001

Leave a Reply