ПП-2015-001/11.11.2015 Публична покана с предмет „Доставка на пелени за еднократна употреба за нуждите на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ гр.Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП: 9047513

Документация - заглавна страница - 11.11.2015 (253 kb)

Документация за участие - 11.11.2015 (299 kb)

Публична покана - 11.11.2015 (2 mb)

Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците - 03.12.2015 (1 mb)

Договор за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана от 11.11.2015 г. - 18.12.2015 (4 mb)

Техническа спецификация - 18.12.2015 (458 kb)

Образец №6 - 18.12.2015 (690 kb)

Образец №7 - 18.12.2015 (528 kb)

Образец №7.1 - 18.12.2015 (581 kb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2016 г. - 09.02.2016 (258 kb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016 г. - 08.03.2016 (235 kb)

Информация за извършени плащания през месец март 2016 г. - 05.04.2016 (243 kb)

Информация за извършени плащания през месец април 2016 г. - 09.05.2016 (243 kb)

Информация за извършени плащания през месец май 2016 г. - 03.06.2016 (240 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2016 г. - 06.07.2016 (237 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2016 г. - 10.08.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Август 2016 г. - 12.09.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Септември 2016 г. - 10.10.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Октомври 2016 г. - 11.11.2016 (235 kb)

Информация за извършени плащания през месец Ноември 2016 г. - 13.12.2016 (232 kb)

Информация за извършени плащания през месец Декември 2016 г. - 18.01.2017 (72 kb)

Информация за приключване на договор - 13.02.2017 (231 kb)

За детайлна информация и достъп до публичната покана, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9047513

Leave a Reply