ПП-2015-002/18.11.2015 Публична покана с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП: 9047780

Документация - заглавна страница - 18.11.2015 (249 kb)

Документация за участие - 18.11.2015 (785 kb)

Публична покана - 18.11.2015 (2 mb)

Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците - 04.12.2015 (1 mb)

Договор за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана от 18.11.2015 г. - 28.12.2015 (4 mb)

Техническа спецификация - 28.12.2015 (4 mb)

Образец №7 - 28.12.2015 (537 kb)

Образец №8 - 28.12.2015 (554 kb)

Образец №8.1 - 28.12.2015 (3 mb)

Информация за извършени плащания през месец януари 2016 г. - 09.02.2016 (339 kb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016 г. - 08.03.2016 (341 kb)

Информация за извършени плащания през месец март 2016 г. - 05.04.2016 (355 kb)

Информация за извършени плащания през месец април 2016 г. - 09.05.2016 (306 kb)

Информация за извършени плащания през месец май 2016 г. - 03.06.2016 (307 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2016 г. - 06.07.2016 (300 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2016 г. - 10.08.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Август 2016 г. - 12.09.2016 (2 mb)

Информация за извършени плащания през месец Септември 2016 г. - 10.10.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Октомври 2016 г. - 11.11.2016 (347 kb)

Информация за извършени плащания през месец Ноември 2016 г. - 13.12.2016 (319 kb)

Информация за извършени плащания през месец Декември 2016 г. - 18.01.2017 (101 kb)

Информация за приключване на договор - 13.02.2017 (228 kb)

За детайлна информация и достъп до публичната покана, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9047780

Leave a Reply