ПП-2015-003/30.11.2015 Публична покана с предмет „Осигуряване на 24-часова невъоръжена физическа охрана и видеонаблюдение на територията на обект сграда на ДМСГД град Бургас, прилежащата оградена територия и автопарка“

Уникален номер в регистъра на АОП: 9048248

Документация - заглавна страница - 30.11.2015 (259 kb)

Документация за участие - 30.11.2015 (292 kb)

Публична покана - 30.11.2015 (2 mb)

Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците - 14.12.2015 (1 mb)

Договор за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана от 30.11.2015 г. - 04.01.2016 (3 mb)

Техническа спецификация - 04.01.2016 (498 kb)

Образец №7 - 04.01.2016 (782 kb)

Образец №8 - 04.01.2016 (647 kb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2016 г. - 08.03.2016 (256 kb)

Информация за извършени плащания през месец март 2016 г. - 05.04.2016 (272 kb)

Информация за извършени плащания през месец април 2016 г. - 09.05.2016 (253 kb)

Информация за извършени плащания през месец май 2016 г. - 03.06.2016 (255 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2016 г. - 06.07.2016 (261 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2016 г. - 10.08.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Август 2016 г. - 12.09.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Септември 2016 г. - 10.10.2016 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец Октомври 2016 г. - 11.11.2016 (253 kb)

Информация за извършени плащания през месец Ноември 2016 г. - 13.12.2016 (250 kb)

Информация за извършени плащания през месец Декември 2016 г. - 18.01.2017 (88 kb)

Информация за приключване на договор - 13.02.2017 ()

За детайлна информация и достъп до публичната покана, посетете Интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9048248

Leave a Reply