Публична покана с предмет „Доставка на пелени за еднократна употреба за нуждите на ДМСГД „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП: 9036472

Документация - заглавна страница - 24.11.2014 (1 mb)

Документация за участие - 24.11.2014 (942 kb)

Публична покана - 24.11.2014 (8 mb)

Заповед - 24.11.2014 (4 mb)

Съобщение до средствата за масово осведомяване - 24.11.2014 (2 mb)

Разяснение по чл.101б, ал.6 от Закона за обществените поръчки - 27.11.2014 (3 mb)

Протокол на комисията за получаване, разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците - 11.12.2014 (7 mb)

Договор за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана от 19.12.2014 год. - 19.12.2014 (13 mb)

Приложение №3 - 19.12.2014 (6 mb)

Приложение №4 - 19.12.2014 (5 mb)

Приложение №4.1 - 19.12.2014 (4 mb)

Информация за извършени плащания през месец февруари 2015 г. - 09.03.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец март 2015 г. - 01.04.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец април 2015 г. - 07.05.2015 (1 mb)

Информация за извършени плащания през месец май 2015 г. - 03.06.2015 (239 kb)

Информация за извършени плащания през месец юни 2015 г. - 07.07.2015 (249 kb)

Информация за извършени плащания през месец юли 2015 г. - 19.08.2015 (231 kb)

Информация за извършени плащания през месец август 2015 г. - 07.09.2015 (232 kb)

Информация за извършени плащания през месец септември 2015 г. - 05.10.2015 (213 kb)

Информация за извършени плащания през месец октомври 2015 г. - 06.11.2015 (300 kb)

Информация за извършени плащания през месец ноември 2015 г. - 07.12.2015 (244 kb)

Информация за извършени плащания през месец декември 2015 г. - 06.01.2016 (242 kb)

Информация за приключване на договор - 06.01.2016 (232 kb)

За детайлна информация и достъп до публичната покана, посетете интернет страницата на Агенция за обществени поръчки: www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9036472

Leave a Reply